ثبت شعبه داخلی

ثبت شعبه داخلی در ایران

ثبت شعبه داخلی به چه شکل می باشد؟

در ابتدا باید دانست در برخی مواقع شرکت در حوزه ها و شعبه هایی به مرحله ثبت می رسد و هر یک از آن ها باید مراحل و اصول خاص خود را رعایت کنند.

چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی نیازمند به ارائه مدارک و… می باشد که باید به طور کامل و دقیق به مراکز و اداراتی که ثبت اسناد در آن انجام می شود ارسال شود و همچون سایر شرکت ها در روزنامه ها نیز منتشر می شود که همگان از آن آگاه می شوند.

به عبارتی چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی به دو صورت است:

  • هنگام ثبت شرکت: چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی در این مورد اینگونه است که همزمان با انتشار خلاصه و چکیده شرکتنامه مکان های مناسب برای شعبه های شرکت در این آگهی مذکور باید به درستی ذکر شده باشد و برای اینکه بتوانند آن را در روزنامه های محلی انتشار دهند باید تقاضانامه را رونویسی کنند و آن را به اداره ثبت که در واقع آن شعبه ویژه در آن قرار گرفته است ارسال شود و مورد بررسی قرار بگیرد
  • پس از ثبت شرکت: چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی پس از ثبت به این صورت است که شعبه ای که از شرکت ثبت و تاسیس شود همچون سایر تغییراتی که ممکن است بعدها در شرکت ایجاد شود زیر ثبت شرکت به ثبت رسیده باشد و به صورت آگهی منتشر شود  سپس همچون موارد فوق الذکر آگهی و رونویسی از تقاضانامه را به اداره ثبتی که شرکت و شعبه آن به ثبت رسیده است ارسال شود.
  • یکی از نکاتی که در چگونگی این نوع ثبت مورد توجه است این است که افرادی که اعضای مهم این شرکت هستند همچون مدیر شعبه و یا کسی که حق امضا دارد و امضای او در برخی مواقع برای شرکت لازم و ضروری می باشد باید شناخته شده و در آگهی ذکر شود.

چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی و رعایت اصول مربوط به آن:

به طور کلی باید دانست شرکت زمانی که در حوزه های مختلف دارای زیر مجموعه ها و شاخه هایی باشد از آن ها به عنوان شرکت شعبه داخلی تعبیر می شود که همچون سایر شرکت ها قبل از تاسیس و اقدام به فعالیت آنها باید ثبت شوند. چگونگی ثبت داخلی خود نیازمند به رعایت اصول و قوانینی می باشد که باید فعالیت آنها به صورت کاملا قانونی قلمداد شود.

ابتدا باید فرد متقاضی درخواست ان را داشته باشد و این درخواست را در دو نسخه به ثبت شرکت ها تحویل دهد و این کار در دفترخانه اسناد رسمی صورت می گیرد.

اگر در زمان ثبت و تاسیس شرکت مادر مشخص شده باشد از این رو با همان شرکت شعبه ان نیز ثبت می شود.

فرد متقاضی باید صورت جلسه ای که مربوط به مجمع عمومی می باشد را ارائه دهد و این صورتجلسه باید در اختیار هیات مدیره باشد و این برگه را باید به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهند که این خود یکی از موارد و اصول چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی می باشد.

اصول و چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی

صورتجلسه ای که در اختیار اداره ثبت قرار گرفت سپس به وسیله کارشناس مورد بررسی و بازدید قرار می گیرد و در صورتی که هیچ گونه ایرادی در آن یافت نشود و تمام هزینه های مربوط به ثبت واریز شده باشد از این رو در اداره ثبت تهران به ثبت میرسد و در آخر در روزنامه ها منتشر می شود که این خود یکی از اصول و چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی می باشد.

همچون سایر شرکت ها چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی به گونه ای است که فرد متقاضی باید شرایط و اصول مشترک با سایر شرکت ها را نیز رعایت نماید یعنی به عبارتی فرد متقاضی باید تابعیت ایرانی داشته باشد و بیگانه نباشد. نکته قابل توجه این است که چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی به گونه ای است  که فرد متقاضی در مواردی باید مجوزهای لازم را برای این کار دریافت نماید و بدون مجوز نمی توانند این شرکت ها را ثبت کنند و به تاسیس و انتشار منجر شود.

مدارک مورد نیاز جهت چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی:

همانطور که میدانید چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی خود نیازمند به ارائه مدارکی می باشد که از جمله آنها:

  • در ابتدا بایدتمامی فیش ها و هزینه های لازم را برای ثبت شرکت پرداخت نمایند و آنها را به اداره ثبت ارائه دهند.
  • ارائه فرمیکه مربوط به نام است باید تمامی مراحل و اصول قانونی خود را طی کند و به ثبت رسیده باشد.
  • مدارک شناساییو هویتی مربوط به تمامی اعضای آن شرکت که یکی از اصول مورد نیاز برای چگونگی ثبت شرکت شعبه دولتی می باشد ارائه شود که در این فرم تمامی جزئیات و مشخصات فرد متقاضی و اعضای شرکت به ثبت رسیده باشد.
  • یکی از اصول و چگونگی ثبت این نوع شرکت این است که فرد متقاضی باید در این زمینه مهارت و تخصص لازم را داشته باشد و سابقه لازم را داشته باشد که این خود یکی از اصول مشترک برای ثبت شرکت های گوناگون می باشد.
  • ارائه اظهارنامه و معرفینامه مربوط به ثبت شرکت به مراکز و اداره های مربوط.

نکاتی درباره چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی:

باید در نظر داشت یکی از مواردی که باید در این زمینه رعایت شود این است که تمامی اصول و ضوابط باید بر اساس مقررات اسلامی باشد و به طور کلی باید کوچکترین و جزئی ترین تغییر در این شعبه ها را با هماهنگی انجام دهند.

نکته قابل توجه این است که سرمایه لازم برای ثبت و تاسیس این شرکت ها به وسیله اعضا فراهم می شود و خود آنها سرمایه داران این شرکت ها می باشند و این سرمایه به صورت نقدی می باشد.

یکی از نکاتی که لازم به ذکر است این است که چنانچه هر یک از این شعبه های شرکت ها دچار خطا و اشتباهی شوند از این رو فعالیت آنها باطل و منحل می شود بنابراین باید بر اساس ضوابط شرکت عمل کنند که این دستورالعمل لازم برای چگونگی ثبت شعبه شرکت داخلی می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.