سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص دارای چه مراحلی می باشد؟

شرکت سهامی در واقع یک نوع شرکت است که سرمایه افراد به سهام تقسیم شده است و تمامی مسئولیتی که هر یک از آن افراد بر عهده دارند به میزان مبلغ آن افراد بستگی دارد که سرمایه گذاری کرده اند. سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و گاه هم به صورت قراردادی توانایی و قابلیت نقل و انتقال دارد.

سهام از نظر مالکیت به دو دسته تقسیم می شود:

سهام با نام – سهام بی نام. از خصوصیات سهام با نام این است که باید در دفتر ثبت سهام مورد ثبت قرار بگیرد لکن بین طرفین دارای اعتبار می باشد و هر خریداری می تواند ملزومات فروشنده را جهت انجام ترتیبات ثبت از دادگاه بخواهد. شرکت سهامی به دو دسته تقسیم می شود شرکت سهامی خاص- شرکت سهامی عام.

شرکت سهامی خاص:

شرکت های سهامی که تمامی سرمایه های آنها در موقع تاسیس به طور منحصر به وسیله موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

تعداد سرمایه داران در شرکت های سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد و حداقل سرمایه ای که این افراد در زمان تاسیس به کار میگیرند 1000000 ریال می باشد به عبارت دیگر سرمایه شرکت به صورت مساوی تقسیم می شود.

شرکت های سهامی خاص دارای ارکان تصمیم گیرنده می شود یکی از مهم ترین ارکان تصمیم گیرنده در این شرکت مجامع عمومی می باشد که بالاترین مرکز قدرت شرکت سهامی خاص می باشد و به نوعی مقررات و ضوابط ان شرکت را تعیین می کند.

از نقاط مشترک این مجامع عمومی این است که برای به وجود آمدن و تشکیل این شرکت های مجامع عمومی آگهی دعوت در روزنامه هایی لازم می باشد اما چنانچه در مجمعی تمامی صاحبان سهام حضور داشته باشند به انتشار آگهی در روزنامه هیچ نیازی نخواهد بود و آنها خود به تنهایی می توانند لازمه تشکیل آن شرکت را فراهم نمایند.

جلسات مربوط به مجمع عمومی توسط دو ناظر که از  میان همان سهامداران میباشند و یک رئیس و یک منشی اداره می شود.

صورت جلسه مجمع عمومی توسط شخص منشی تهیه میشود و پس از آن امضای هیئت رئیسه را نیازمند می باشد. وظایف این مجمع با یکدیگر متفاوت می باشد و هر یک از آنها وظیفه خاص خود را انجام می دهند.

مثلا مجمع عمومی موسس که وظیفه مشخص کردن اولین مدیران و بازرسان و تمامی امور مربوط به تاسیس شرکت را بر عهده دارند. مجمع عمومی فوق العاده که وظیفه اموری همچون انحلال شرکت و هر تغییر جدیدی در اساسنامه را بر عهده دارند. مجمع عمومی عادی که امور معلول و متداول و رایج در این شرکت را بر عهده دارد.

مدارک لازم جهت ثبت تاسیس شرکت های سهامی خاص:

1-دو نسخه از اظهارنامه تکمیل شده با امضای موسسین.

2-دو نسخه از اساسنامه تکمیل شده با امضای موسسین.

3-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی.

4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی که در جهت تاسیس شرکت به کار گرفته شده.

5-اصل مجوز انجام فعالیت از مراجع مخصوص در مواردی که یک موضوع و ثبت ان نیاز به مجوز داشته باشد.

6-تصویری که با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران و… برابری می کند. نکته قابل توجه این است که راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها به صورت آزمایشی انجام می گیرد.

7-گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان مربوط و..

8-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی با امضای موسسین.

9-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای تمامی اعضای هیات مدیره.

10-اصل وکالتنامه دادگستری البته این در صورتی است که ثبت شرکت توسط وکیل صورت بپذیرد.

تاسیس شرکت سهامی خاص فاقد چه شرایطی می باشد؟

برای تاسیس و به وجود آمدن شرکت سهامی خاص ابتدا لازم است اظهارنامه ای که در بر گیرنده تعهد تمامی سهام و گواهی بانکی می باشد که آن گواهی حاکی و دربرگیرنده حداقل 35 درصد کل سهام می باشد که همراه با ضمیمه ها و پیوست هایی که در اختیار اداره ثبت شرکت ها قرار بگیرد.

1-اولین مورد اساسنامه ای می باشد که تمامی سهامداران آن را امضا کرده باشند.

2-صورتجلسه ای که اولین مجمع عمومی منتشر می کنند که این صورتجلسه مشتمل بر رسیدگی به سهام و برگزیدن مدیران و بازرسان مربوط به اعلام قبولی آنان و ذکر نام روزنامه مخصوصی که این اخبار مربوطه در آن به چاپ میرسد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

اظهارنامه شرکت به صورت فرم چاپی، اساسنامه شرکت ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب، از هر یک از این ها دو نسخه، فتوکپی کلیه سهامداران و بازرسین،ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در هنگام تاسیس در آنجا افتتاح شده است .همچنین ارائه مجوز در صورت نیاز،ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری، ارائه اصل سند مالکیت که یکی از مهم ترین اموال سرمایه شرکت می باشد.

در هنگام ثبت شرکت سهامی خاص که یکی از مهمترین اصول شرکت ها ثبت آنها می باشد باید به نکاتی توجه نمود و از جمله آنها:

تنظیم نمودن مدارک مورد نیاز که شامل  تکمیل دو برگ اظهارنامه و تنظیم اساسنامه شرکت می باشد. تکمیل فرم مربوطه در سامانه اداره ثبت شرکت ها و انتخاب نام شرکت که در این مورد می بایست 5 نام را به ترتیب اولویت انتخاب کرد.

بر اساس قوانین و مقررات در نام شرکت باید از اسم خاصی استفاده کنند. نام شرکت باید دارای معنا و مفهوم خاصی می باشد و در ان نباید از عبارت و واژه های بیگانه و خارجی استفاده شود یعنی باید به گونه ای باشد که مطابق با قوانین و شئونات انقلاب اسلامی در ایران سازگاری داشته باشد.

از به کار بردن نام های تکراری خودداری شود و از میان نام های انتخاب شده افراد یا صاحبان شرکت سپس یک نام باید به ترتیب اولویت وارد شده انتخاب شود.

اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه در صورتی که در اطلاعات وارد شده نقص و ایراد وارد شده بود. اوراق چاپی از سامانه پرینت گرفته شده و به امضا تمامی اعضای شرکت رسید.

ارسال مدارک مورد نیاز همچون برگه تایید نام و برگه ای که شامل رسید پذیرش اینترنتی با ضمیمه دو نسخه از مدارکی که توسط اعضا امضا شده، کپی مدارک شناسایی افراد و گواهی عدم سوء پیشینه.

درج بارکد پستی در سامانه ای که مربوط به ثبت شرکت ها می باشد.

تهیه پیش نویس آگهی ثبت توسط کارشناس مربوطه. مراجعه شخصی که متقاضی برای تاسیس و ثبت شرکت می باشد و یا وکیل شرکت جهت محرز شدن هویت، در آگهی و سامانه مخصوص برای ثبت شرکت در روزنامه های رسمی که خود دارای ادرس های تعیین شده می باشد همچون:  http://rrk.ir

در بالا به تمامی مواردی که نیاز است برای ثبت شرکت فراهم شود اشاره شد، اکنون به چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص اشاره می شود:

ثبت شرکت سهامی خاص از جمله شرکت هایی است که خود در ذیل شرکت هایی قرار می گیرد که به دو نوع ثبت شرکت سهامی عام و ثبت شرکت سهامی خاص تقسیم بندی می شود. شکل حقوقی شرکت های بزرگ مانند ذوب آهن، صنعت شیمیایی و الکتریکی، شرکت های بیمه و حمل و نقل و… از جمله انها می باشد و مهمترین آنها که که موسسات بانکی میباشد می توان اشاره نمود.

تمامی این شرکت ها نیازمند سرمایه های هنگفت می باشند که می توانند با صادر کردن اوراق بهادار همانند سهام و اوراق قرضه، سرمایه های لازم را از میان پس اندازهای مردم و یا برخی موسسات مانند شرکت های بیمه و.. فراهم نمایند.

شرایط تاسیس و ثبت شرکت

لازم به ذکر است موسسین شرکت های سهامی خاص نسبت  به تمامی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت آن انجام می دهند بر اساس ماده 23 مسئولیت تضامنی دارند.

به بیان دیگر چنانچه موسسین این نوع شرکت ها قبل از اینکه شرکت را به ثبت برسانند با اشخاص ثالث قراردادهایی مانند اجاره محل، تبلیغات در صدا و سیما، انتشار  آگهی در روزنامه و سایت ها و مشاوره مشاوران مالی و حقوقی انعقاد کنند و همگی انها در معرض دعوای مطالبه خواهند بود و شخص ثالث حق مراجعه به هریک از آن شرکت ها و شرکا که مورد نظر انها است را دارند.

به عبارت دیگر برای ثبت شرکت سهامی خاص باید ابدا به سامانه مربوط به ان  http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه کرد و درخواست خود را که مبنی بر تاسیس و ثبت شرکت می باشد را وارد نمود. در مرحله نخست باید اطلاعاتی نظیر متقاضی، نام شرکت، موضوع شرکت، آدرس دفتر مرکزی آنها، سرمایه اولیه، اشخاص شرکت، سهام و سرمایه هر فرد و… را وارد نمود.

در مرحله بعدی می بایست اطلاعات خواسته شده که به سامانه مربوطه وارد کردیم در دست بررسی کارشناسان قرار بگیرد. کارشناس ابتدا تمامی ان موارد را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و در صورتی که هیچگونه نقصی نداشته باشد باید تمامی مدارک ثبت شرکت را بنا به درخواست اداره ثبت به این اداره ارسال نماید.

در مرحله سوم باید از اوراق چاپی در سامانه یک نسخه پرینت تهیه نمود و در ان پرینت امضای سایر اعضای شرکت را به اجرا در بیاورید.و سپس مدارک لازم را برای تاییدیه پذیرش به صورت پستی ارسال نمایید و پس از ارسال آن باید شماره آن مرسوله پستی  که پس از پست ان را دریافت کردیم در سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد نمایید.

در مرحله بعدی در صورتی که پس از بررسی و گذر مراحل هیچ نقص و ایراد در آن وارد نبود کارشناس مربوطه نسبت به تهیه نوشته های مربوط به ثبت شرکت اقدامات لازم را به عمل می اورند در این صورت شخص متقاضی ثبت شرکت با به همراه  داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی خود می تواند برای گرفتن مدارک لازم برای ثبت و همچنین امضای دفاتری که مربوط به ثبت شرکت ها می باشند مراجعه کنید.

در طی این مراحل سپس به تایید تمام مراحل و دریافت شماره ثبت میرسد یعنی زمانی که تمامی این اقدامات لازم را انجام دادند و شماره ثبت را دریافت کردند باید برای اگهی ثبت شرکت در روزنامه های رسمی اقدام کنید که خود در برگیرنده هزینه هایی می باشد که این هزینه ها باید به صورت اینترنتی پرداخت شوند. و در نهایت پس از درج و ثبت آگهی مربوطه در روزنامه رسمی شما می توانید فعالیت خود را رسما آغاز کنید و خدمات خود را به سایرین ارائه دهید.

نکته قابل توجه این است که مدت زمان لازم برای ثبت شرکت های سهامی خاص با احتساب و در نظر گرفتن دریافت گواهی عدم سوء پیشینه 14 روز می باشد و در مواقعی نیز می تواند کمتر از این مدت زمان باشد و باید توجه داشت که هزینه های مربوط به ثبت شرکت سهامی خاص در بخش تعرفه و هزینه های ثبت شرکت ذکر می شود.

منحل شدن شرکت های سهامی خاص به چه صورت می باشد:

زوال و از بین رفتن شرکت های سهامی خاص بنا به شرایط زیر صورت می گیرد.

هنگامی که موضوع شرکت غیر قابل انجام یا به عبارتی غیر مجاز باشد. همچنین در صورتی که زمان لازم برای فعالیت شرکت همان طور که در قرارداد ذکر شده است به اتمام رسیده باشد و تنها تبصره در این مورد این است که قبل از خاتمه و پایان ان مدت شرکت باز هم تمدید شده باشد. در صورتی که شرکت به ورطه ورشکستگی رسیده باشد و هیچ امیدی به ادامه کار نباشد. هنگامی که حکم قطعی دادگاه جهت منحل شدن ان صادر شده باشد. در صورتی که مجمع عمومی موافقت خود را مبنی بر منحل شدن ان شرکت ابلاغ نماید.

نکته قابل توجه این است که برخی از شرکت ها از نوع شرکت سهامی خاص می باشند و همچون این شرکت ها فعالیت می کنند از جمله آنها: شرکت های عمرانی، نفتی، پتروشیمی، تولیدی، بورس و شرکت های دولتی و.. می باشد.

نکته: در شرکت سهامی خاص برای دریافت وام های بانکی ضروری از حداقل 5 یا 10 برابر میزان سرمایه شرکت مورد نظر می توان وام دریافت کرد و همچنین پس از اینکه شرکت سهامی خاص به  ثبت رسید مسئولیت هر یک از سرمایه گذاران ان در خصوص بدهی های شرکت به مبلغی که ان افراد در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند بستگی دارد.

و بعد از اینکه شرکت به ثبت رسید سهام ان در بازار بورس قابل داد وستد نمی باشد اما توسط مردم قابل معامله می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.